Vyberte stránku

FAQ – Nejčastější dotazy

Kolik peněz mi půjčíte?

Výše poskytnutého úvěru/půjčky se samozřejmě odvíjí od výše vašeho příjmu či od obratu z podnikání. V rámci pojištěné půjčky můžete obdržet částku od 10 000 Kč do 250 000 Kč. Stačí, když vyplníte formulář a my vám obratem zavoláme pro doplňující informace.

Jaké potřebuji dokumenty pro získání půjčky?

Občanský průkaz nebo povolení k trvalému pobytu (cizinci).

Jaké dokumenty si mám připravit při sloučení půjček?

Dokladovost je stejná jako u každé jiné půjčky, navíc ale budete potřebovat doklady ke stávajícím půjčkám, mimo těch, které máte u nás. Ideálně smlouvu nebo jiný dokument, který bude obsahovat výši půjčky, splátky, délku splácení a datum vyplacení nebo první splátky.

Jakou formou mi budou peníze vyplaceny a jak budu splácet?

Veškerou výplatu půjček a úvěrů provádíme bezhotovostním způsobem, převodem peněz na váš účet. Vy můžete půjčku splácet bankovním převodem, inkasem z účtu nebo i přímým vkladem v Komerční bance.

Co je podpis smlouvy na dálku?

Nově nabízíme možnost podpisu smlouvy na dálku bez nutnosti schůzky s poradcem. Jakmile se klient rozhodne využít pro podpis úvěru podpis na dálku, tak obdrží na svůj bankovní účet, který uvedl do žádosti o úvěr potvrzující platbu ve výši 1 Kč, kde VS (variabilní symbol) bude sloužit jako podpisový kód. O této platbě přijde klientovi informativní SMS, na kterou odpoví velmi jednoduše: Souhlasím Jméno Příjmení Podpisový kód. Tím je smlouva podepsána.

Jaké podmínky musím splňovat, abych mohl(a) pojištění k úvěru sjednat?

Balíčky pojištění A a B si můžete sjednat, pokud je Vám mezi 18 a 65 lety a:

 • nejste v pracovní neschopnosti,
 • nejste v invalidním ani starobním důchodu,
 • nepožádali jste o přiznání invalidního důchodu.

Další podmínky jsou určeny balíčkem pojištění, o který máte zájem:

 • pojištění závažných onemocnění můžete sjednat, pokud Vám nebylo diagnostikováno zhoubné nádorové onemocnění,
 • pojištění pracovní neschopnosti můžete sjednat, pokud jste zaměstnaný(á) nebo podnikáte,
 • pojištění ztráty zaměstnání můžete sjednat, pokud:
  • jste zaměstnán(a) v pracovním poměru nebo služebním poměru na dobu neurčitou,
  • nejste ve zkušební ani výpovědní lhůtě,
  • nevedete jednání o skončení pracovního nebo služebního poměru dohodou, ani Váš pracovní poměr nekončí jiným způsobem.

Balíček pojištění C si můžete sjednat, pokud je Vám mezi 18 a 70 lety.

Jak mám doložit výši příjmu?

V případě pojištěné půjčky výši příjmu doložíte potvrzením zaměstnavatele o výši příjmu, výplatní páskou nebo bankovním výpisem. Pokud podnikáte, doložíte daňové přiznání za předchozí zdaňovací období.

Co mám dělat, když jsem v prodlení a nemohu uhradit splátku?

Pokud jste se dostal/a do situace, kdy nebudete moci uhradit splátku, kontaktujte neprodleně přiděleného úvěrového poradce, který s vámi prodiskutuje vzniklou situaci a navrhne nejlepší postup, jak vzniklou situaci řešit.

Jakou formou mi budou peníze vyplaceny, jak budu splácet?

Provádíme veškerou výplatu půjček a úvěrů bezhotovostním způsobem, převodem peněz na váš účet. Půjčku můžete splácet bankovním převodem nebo jednoduše inkasem z účtu nebo i přímým vkladem v Komerční bance.